Isikuandmete töötlemine ARVETEENUS.ee-s

Klientidele teenuseid pakkudes töötleb ARVETEENUS.ee kasutajate isikuandmeid. Milliseid andmeid ARVETEENUS.ee kasutaja kohta kogub sõltub kasutaja poolt kasutatavast teenusest. Isikuandmete töötlemisel pöörame suurt tähelepanu, et kasutajate poolt ARVETEENUS.ee-le usaldatud isikuandmed oleksid turvaliselt kaitstud ning töötlemine toimuks vastavalt andmekaitse põhimõtetele.
Täpsema teabe saamiseks palun tutvu Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

Täiendavad küsimused isikuandmete kaitse kohta saad edastada e-maili teel info@arveteenus.ee

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk inimese kohta. Kui andmete põhjal on võimalik eristada ühte inimest teistest inimestest, siis on suure tõenäosusega tegemist isikuandmetega. Nii võivad isikuandmeteks olla lisaks inimese nimele, isikukoodile, meiliaadressile ja võrguidentifikaatorile ka kõik muud andmed, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Mis on isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete töötlemine on mistahes toiming, mis isikuandmetega tehakse. Selleks on näiteks nii andmete kogumine, säilitamine, edastamine, muutmine, kustutamine, korrastamine aga ka lihtsalt andmete lugemine.

Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR?

Alates 25. maist 2018 kohaldatakse isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse üldmäärust (inglise keelse lühendiga GDPR). Üldmäärus on otsekohalduv ning selle eesmärgiks on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle. Üldmäärus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016

ARVETEENUS.ee kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Küpsiste kasutamise poliitika