Korduma kippuvad küsimused

Üldist

Kes on arveteenus.ee kasutaja ehk kergettevõtja?

Kergettevõtlus on tööturul oluline uus võimalus traditsioonilise töökoha või ettevõtte loomise asemel. Kergettevõtlus kui töötegemise viis sobib neile, kes ei otsi püsivat töökohta ühe tööandja juures.

Kergettevõtja eelistab olla oma aja peremees ning müüa oma oskusi või teadmisi teenusena kokkuleppel tellijaga ühekordsete nii-öelda tööampsudena töövõtu suhte vormis. Arveteenus.ee kaudu töötav kergettevõtja määrab ise oma töö hinna. Peale selle saab ta ise otsustada, millal ja kus töötada. Selle poolest on tegemist justkui ettevõtlusega. 

Arveteenus.ee kaudu ei saa arveldada töölepingu alusel tehtavate tööde eest, mida töötaja teeb tööandjale töölepingu raames.

Selleks, et kergettevõtja saaks keskenduda üksnes oma põhitegevusele, hoolitseme meie Arveteenus.ee-s kogu paberimajanduse ja bürokraatia eest. Nii on Sinul võimalik pühendada kogu energia südamelähedasele tööle ja enda arendamisele. 

Kergettevõtja ja Arveteenus.ee vahel ei ole töölepinguseaduse kohast töösuhet. Arveteenus.ee pakub kergettevõtja ja tellija vaheliseks arveldamiseks veebiplatvormi teenust. See tähendab, et kergettevõtja saab koostada meie teenuse kaudu arve ja meie saadame selle välja. Pärast seda tegeleme meie nii kõigi maksude ja dokumentatsiooniga ning kanname laekunud tasu Sinu määratud pangakontole. 

Kellele on Arveteenus.ee suunatud?

Arveteenus.ee võimaldab töötajal kergesti siseneda tööturule ilma, et peaks muretsema seaduslike kohustuste või bürokraatia pärast.

Näiteks sobib eraisikuna Arveteenus.ee kaudu arveldada, kui:

 • Käid kokkuleppel mõne firmaga aeg-ajalt nende muruplatsi niitmas või aknaid pesemas
 • Esitad kohviku palvel suveterrassil oma muusikat
 • Annad treenerina erinevates spordiklubides grupitunde
 • Teed ehitaja, elektriku, korstnapühkija vm väärt ametimehena ehitusfirmadele töid
 • Vead õhtuti kullerina pakke laiali

Võimalusi on lõputult. Pane pea tööle ja leia endas üles teadmised või oskused, mille abil lisaraha teenida.

Ettevõttena sobib Arveteenus.ee kaudu arveldamine, kui näiteks:

 • Vajad täiendavaid töökäsi lattu pakendama, tellingute püstitamisele, ootamatu garantiitöö lõpetamiseks vmt ja sul ei ole aega ega pikaajalist vajadust värbamiseks
 • Pead kasutama tippspetsialisti abi konkreetse ülesande täitmiseks ja tema tööle võtmine käib firmale üle jõu
 • Marjahooajal tuleb appi kutsuda korjajaid või leida turule müüjaid, kellega on kõige kindlam töö detailid kokku leppida Arveteenus.ee platvormil ja tasuda ühe arve alusel pangaülekandega.

Töö eest Arveteenus.ee kaudu arveldamine ei suurenda personalispetsialisti koormust. Lisaks ei ole ohtu, et firma juhtkond peaks maksuametile aru andma tasumata maksude kohta.

Kuidas ma saan hakata arveteenus.ee kasutajaks?

Arveteenus.ee kasutamine on lihtne.

Esmakordsel registreerimisel tuleb tuvasta enda isik digitaalselt ID-kaardi, SMART ID või Mobiil ID abil.

Kui digitaalne isiku tuvastamine ei ole võimalik, saad meie administraatoriga kokku leppida isiku tuvastamise Arveteenus.ee kontoris Tallinnas, Narva mnt. 63/1 ajavahemikus E-R 10.00-16.00.

Selleks tuleb eelnevalt administraatoriga maili või telefoni teel aeg kokku leppida info@arveteenus.ee või + 372 607 0806.

 Teenuse kasutamiseks pead omama e-maili aadressi ning sisenemiseks valima endale vähemalt 6 kohalise parooli. Parool peab sisaldama vähemalt ühte suurt tähte.

Töötasu väljamaksmiseks on vajalik sisestada hiljemalt töötasu maksmise ajaks pangakonto number, kuhu Sinu tasu kanda.

Kas ja kellele ma pean teada andma tööga alustamisest?

Leppige kokku Tellijaga või Tõõandjaga tööde sisus ja tähtajas. Soovitame vormistada tööde kohta kergettevõja teenusleping, mille leiate sisselogimisel juhtpaneelist. Kirjalikult vormistatud leping hoiab ära võimalikud erimeelsused.

Kui tööde kohta eraldi lepingut ei koostata, on siiski oluline omavahel kokku leppida töövõtu olulistes tingimustes (töö sisu või tulemus, töö tegemise algus ja lõpp, töö maksumus, tasu maksmise tähtaeg).

Kui suur on teenustasu?

Arveteenus.ee kasutamisel maksab kergettevõtja teenustasuna arve laekumisel 5% laekumise käitlemise tasu ja raha väljamaksmisel 2,3% väljamakse tasu. Teenustasu arvestatakse üksnes siis, kui arve päriselt laekub. Teenustasule lisandub käibemaks 20%.

Me ei küsi arve koostamise eest eraldi teenustasu ega lisa teenitud töötasule muid makseid.

 Arvutage meie kalkulaatori abil välja, kui palju töötasu te saate, kui kõik kohustuslikud maksud ja maksed on kinni peetud.

Kes saab ennast registreerida Arveteenus.ee kergettevõtjaks?

Arveteenus.ee kergettevõtjana saavad tööd alustada kõik eraisikud. Teenuse kasutamiseks peab eraisik nõustuma Arvteeenus.ee kasutaja tingimustega. 

Iga konkreetsete töö kokku leppimiseks peab alla 18-aastaste kasutaja käsunduslepingu heaks kiitma alaealise seaduslik esindaja. 

Kui mul ei ole võimalik digitaalselt (ID kaart, Smart ID, Mobiil ID) tuvastada?

Elektroonilise registreerimise võimaluse puudumisel saab erandkorras end Kasutajaks registreerida Arveteenus.ee kontoris Tallinnas, Narva mnt. 63/1. 

Selleks palume kindlasti eelnevalt administraatoriga aeg kokku leppida:

Telefonil +372 607 0806

Eposti teel: info@arveteenus.ee 

Etteteatamisega on kontorisse võimalik tulla ajavahemikus E-R 10.00-16.00. 

Kas alaealised võivad kasutada Arveteenus.ee teenuseid?

Tööampsude tegemine annab noorele võimaluse lihvida töö- ja ettevõtluse kogemusi. Arveteenus sobib kasutamiseks alaealistele kergettevõtjatele juhul, kui peetakse silmas alaealiste töötamisele kehtestatud piiranguid.

Arveteenuse kaudu arveldatakse tööde eest, mida sooritatakse käsundi - täpsemalt töövõtu - vormis. See on võlaõigusliku lepingu vorm, kus kokku on lepitud eesmärk, aga töö tegija ei allu selle täitmisel töö tellija juhendamisele ega kontrollile. Kui noorel inimesel ei ole varasemat töökogemust, puuduvad konkreetse ülesande tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused nii, et töö tellija noort töö tegemisel õpetab/koolitab, on pigem tegemist klassikalise töölepingulise suhtega. Arveteenus ei sobi töölepingu järgse töötasu arveldamiseks.

Arveteenuse kaudu sobib arveldada tööde eest, kus käsundi täitja on oma valdkonna professionaal, kes osutab teenust ja täidab lepingut isiklikult ehk on sisuliselt nagu ettevõtja (näit. 16-aastane muusik, kes tuleb oma instrumendiga esinema; või 15-aastane jumestaja, kes kutsutakse laste sünnipäevale näomaalinguid tegema).

Alaealised on seaduse mõistes kõik alla 18-aastased isikud. Kõigile võlaõiguslikele suhetele kehtivad eraõiguse üldpõhimõtted, mis on Eestis reguleeritud tsiviilseadustiku üldosa seaduses. See seadus määrab muuhulgas ära, mis vanusest alates on inimene piiramatu teovõimega ning mis ajani vastutavad tema eest näiteks lapsevanemad ehk noor ise on alles piiratud teovõimega. Piiratud teovõime tähendab muuhulgas piirangut ka tehingu tegemise õigusele ehk iseseisvale lepingu sõlmimisele. Seetõttu peabki alla 18-aastase noore töövõtulepingu heaks kiitma lapsevanem või muu tema seaduslik esindaja.

Alaealisega sõlmitud käsunduslepingu kohta loe täiendavalt Tööinspektsiooni lehelt https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/alaealise-toole-votmine

Arved

Kuidas arvet koostada?

Siin on lühijuhend arve koostamiseks.

Kui soovite esitada tööandjale tehtud töö eest arve, logige esmalt oma juhtpaneeli sisse.

Klõpsake vasakul menüüs „Uus arve” ja täitke avanenud vorm.

Võite poolelioleva arve ajutiselt salvestada ja selle juurde hiljem tagasi pöörduda.

Kui vorm on täidetud, saate selle jätta saatmise ootele või saata koheselt töö Tellijale.

Kliendi kontaktandmed:

 • Valige rippmenüüst õige klient või sisestage üksikasjad käsitsi.
 • Valige, kas soovite esitada arve juriidilisele või füüsilisele isikule. (Nt kui esitate arve ühendusele, kellel ei ole registrikoodi, valige „füüsiline isik”).
 • Sisestage kliendi kontaktisiku e-posti aadress ja telefon (arve saadetakse kontaktisiku e-posti aadressile).

MÄRKUS! Küsige kliendilt arveldusandmed juba siis, kui lepite tehtavas töös kokku. Kui saadame arve kohe õigele aadressile, väldite töötasu kättesaamisel asjatuid viivitusi.

Arve üksikasjad:

 • Valige maksetähtaeg: vaikimisi pakub programm 1 päevase maksetingimuse. Maksetingimust saate ise arvet koostades rippmenüüs muuta.
 • Kui see on vajalik või klient nõuab, lisage Kommentaaride lahtrisse viide kliendile. See võib olla näiteks kontaktisiku nimi (et raamatupidaja teaks, kes töö tellis) või projekti nimi, millega töö on seotud.
 • Tehtud töö nimetus lisage tekstina lahtrisse „Artikli nimetus“. Soovi korral võite siin tööd üksikasjalikumalt kirjeldada.
 • Kogust saate valida „Kogus“ väljal.
 • Valige rippmenüüst „Ühik“ mille alusel arvet esitate. Võite kasutada ühikuna näiteks tükke, tunde või ruutmeetreid (m2).
 • Sisestage iga kaup või teenus (nt „Veebilehe kujundamine”) eraldi reale. Rohkem ridu saate lisada, klõpsates nupule „Lisa uus rida”.
 • Sisestage kaupade või teenuste „Ühiku hind” (ühiku kaupa).

Arve eelvaade ja kinnitamine

 • Pärast vajaliku teabe sisestamist klõpsake „Koosta arve”. Enne arve väljasaatmist võite veel arvet muuta või tühistada.
 • Kui te ei soovi enam muudatusi teha, klõpsake kollast nuppu „Kinnita ja saada”.
 • Kui olete arve kinnitanud, saadetakse arve e-postiga automaatselt Sinu kliendile. NB! Veenduge, et arve saaja andmed oleksid korrektsed. Arve saadetakse Ettevõtte kontaktandmetes lahtris „Arve saaja email“ esitatud e-mailile.
Kuidas Arveteenus.ee tööjõumakse arvutab?

Arveteenus.ee on ette nähtud töö tegemiseks töövõtu vormis ja makstavalt tasult tasutakse tööjõumaksud. 

Arveteenus.ee arvestab, deklareerib ja maksab kõik tasumisele kuuluvad maksud Sinu eest.

Arvele märgitud töötasust võetaks maha tulumaks, sotsiaalkindlustusmakse, töötuskindlustusmakse ja teenustasu. Kontole laekunud summat saate kasutada enda äranägemise järgi ega pea täiendavalt deklareerima.

 Käibemaksu arvestatakse ainult teenustasult. Arveteenus.ee palgakalkulaator arvutab käibemaksu osa vahendusteenuselt automaatselt. 

Kas ma saan esitada arve välismaa kliendile/tellijale?

Jah, Arveteenus.ee kaudu saate arveldada nii Eesti kui välismaa klientidele tehtud tööde eest. Palun veenduge seejuures, et arve saaja kontaktandmed oleksid korrektselt sisestatud.

Millal minu arve kliendile saadetakse?

Arve saadetakse Sinu kliendile e-postiga automaatselt kohe, kui olete selle kinnitanud ja esitanud. Arvete olekut saate jälgida juhtpaneelis.

Arvete meeldetuletus kliendile?

Arveteenus.ee administratsioon ei sekku ega võta vastutust arvete kohalejõudmise ega laekumise eest. See tähendab, et me EI kontrolli ja EI saada välja meeldetuletuse arveid.

Kasutaja saab ise saata Tellijale meeldetuletusarve. Liigu juhtpaneelis „Minu arved“ peale, vali arvete nimekirjast maksmata arve, klõpsa kollasel „Vaata“ nupul ning lehe all on nupp „Saada arve uuesti“. Sellelt nupult saab meeldetuletuse arve saata. Programm teavitab Sind, kas emaili saatmine õnnestus või mitte.

Kas saan esitada e-arveid?
Jah, arveteenuse kaudu on võimalik saata arve ka e-arve kujul. E-arve saatmiseks peab olema arve saajal e-arve vastuvõtmise võimekus. Näiteks aktsepteerivad enamus Eesti riigiasutusi ainult e-arveid. E-arve saatmiseks ei pea arveteenuse kasutaja ise midagi täiendavat tegema. Teie koostage ja saatke arve arveteenus.ee kaudu nagu tavaliselt. Meie infosüsteem kontrollib, kas arve saaja aktsepteerib e-arveid ja muudab arve e-arve kujule automaatselt.
Tööga otseselt seotud kulude mahaarvamine

Kui oled kokku leppinud, et töö tehakse tellija materjalist ja tellija palub teatud põhjusel ise materjali välja osta, siis sellisel juhul saad ostuks tehtud kulu hüvitada maksuvabalt. See tähendab, et kui oled kokkulepitud töö ära teinud ja asud arvet koostama, siis on sul võimalik programmi sisestada enda tehtud tööga otseselt seotud kulutused. Dokumentaalselt tõendatud kulude võrra väheneb tööjõumaksude arvutamise aluseks olev summa. Need kulutused kajastuvad firmale saadetaval arvel ühe kulureana.

Näiteks: kui oled kokku leppinud värvitöö 100 euro eest ja ostad selle tegemiseks poest 20 euro eest värvi, pintsli ja töökindad siis arve esitatakse küll 100 eurole, kuid tööjõumaksud arvestatakse ainult 80 euro pealt.

Kui soovid arve koostamisel kasutada kulude taastamist, siis sellist arvet ei saadeta automaatselt kliendile välja, vaid see tuleb Arveteenuse administraatori kätte kontrollimiseks. Kuludokumendi saad lisada pildi või pdf formaadis. Kulu peab olema sisuliselt ja ajaliselt tööga seotud. Kasutades arve koostamisel kulu mahaarvamise võimalust, kontrollib arveteenuse administraator kuludokumendi üle enne arve välja saatmist. Kuludokumendi kontrollimine toimub ühe tööpäeva jooksul ja arve väljasaatmise pikeneb selle aja võrra.

Kui arve laekub, siis teeb Arveteenus sulle kaks väljamakset:

 • kulud miinus teenustasu saad tagasi eraldi maksena kulude taastamise selgitusega;
 • teise maksena laekub töötasu millest on maha arvatud tööjõumaksud ning teenustasu.

Tasu kättesaamine

Kiirmaksed?
Arveteenus.ee kasutab LHV Pank AS kasutusel olevaid välkmakseid mis liiguvad koheselt. Kui tegemist ei ole välkmaksega siis Arveteenus.ee kasutab LHV Panga Euroopa siseseid makseid ning raha liigub mitte kauem kui pangapäeva jooksul, juhul kui kõik esitatud andmed on korrektsed.
Mis on IBAN ja kus seda kasutada?
Selleks et me saaksime Sinu töötasu väljamakseid teha, peate juhtpaneelis „Seaded“ alt sisestama pangakonto numbri korrektselt koos IBAN-iga. Eesti IBAN nr vastav pangakonto number on 18-kohaline ja algab riigi tunnusega EE. Täitke kõik väljad. Ära jäta tühikuid. Ärge kirjutage algusesse IBAN-i. Näide: EE877700771001234567 (kaks tähte EE ja 18 numbrit). Kõige kindlam on konto number kopeerida oma internetipangast copy/paste meetodil. Arveteenus.ee maksab välja tasu ka Välismaa IBAN kontole, (näiteks Soome, Saksa, Belgia vm) vastavalt sellele, mis panka meie kasutaja kasutab. Lisainfot saate arveteenus.ee administratsioonilt.
Miks mu töötasu pole veel laekunud?

Sellel, miks väljastatud arve eest pole veel makse laekunud, võib olla mitu põhjust. Kõige levinumad põhjused on:

• Sinu klient pole veel arvet tasunud
• Sinu klient on väljamakse teinud oma pangas, kuid ülekanne ei ole veel jõudnud LHV Panka ja ei kajastu seetõttu Arveteenus.ee kontol
• Sinu klient tegi arve tasumisel vea, mistõttu on tehing viibinud (nt ei ole üle kandnud arve kogusummat)
• Sa pole veel teatanud meile oma pangakonto numbrit (vt Juhtpaneeli).

Kui teil on küsimusi, pöörduge meie klienditeenindusse ja me anname endast parima, et teid aidata.

Millal minule makstakse minu töötasu?
Arveteenus.ee saadab Sulle e-mailiga automaatteavituse, kui tellija on arve eest tasunud. 
Ülekande laekumine Sinu pangakontole võtab reeglina aega ühe pangapäeva ja töötasu väljamaksmiseks ei pea te süsteemis rohkem midagi tegema.
Millal laekub Tellijalt raha minu Arveteenus.ee kontole?

Kasutaja kontole laekub raha peale seda, kui Tellija on tasunud täielikult 100% Arveteenusest saadetud arve. Selle kohta tuleb Kasutaja e-mailile vastav teavitus. Peale seda kantakse tasu edasi Kasutaja pangakontole. Väljamakse kasutaja kontole tehakse maksimaalselt 2 päeva jooksul peale raha laekumist Arveteenuse kontole. Praktikas toimuvad maksed kasutajale sageli mõne tunni möödudes arve laekumisest. 

Oluline märkus! Kui Tellija tasub arve osaliselt või jätab arvest tasumata isegi ühe sendi, siis ei kajastu laekumine Arveteenuse kontol. Programm on automaatne ja kontrollib laekumisi arve summa järgi. Kui teil on info, et Tellija on tasunud esitatud arve osaliselt (näiteks 50%), siis tuleb ühendust võtta Arveteenus.ee administratsiooniga.

Maksud ja muu sellega seonduv

Mis on käibemaks?
Käibemaks on tarbimismaks, mille müüja peab lisama kauba või teenuse hinnale. Kergettevõtjatele, kes pole varem ettevõtlusega kokku puutunud, kipub käibemaksu teema sageli halle juukseid tekitama. Tasub meeles pidada, et kui esitate arve äriühingule, saab arve tasuja arvata käibemaksu oma ostudest maha. See tähendab, et käibemaksu ei tohi teenuse hinna sisse arvestada. Nii näitavadki äriühingud hindu enamasti ilma käibemaksuta. Arveteenus OÜ lisab käibemaksu ainult teenustasuna esitatavale summale.
Mis maksud tasub Arveteenus.ee minu kui kergettevõtja eest?

Arveteenus.ee arvestab ja tasub töötasu väljamaksmisel vastavalt arvel esitatud töötasu summale Kasutaja eest kõik riiklikud maksud:

• üksikisiku tulumaks, sh võimalus maksuvaba tulu arvestamiseks kuni riigi poolt kehtestatud ülemmäärani 
• sotsiaalmaks
• pensionikindlustus (valikuline, ainult Kasutaja soovi korral)
• töötuskindlustusmaks.

Mis summas peab Arveteenus.ee kasutaja arveid ühes kalendrikuus esitama, et tekib ravikindlustus?

Ravikindlustuse kehtivuse eelduseks on sotsiaalmaksu tasumine inimese pealt. Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev kuumäär kehtestatakse riigieelarve seadusega. 2023. aastal on kuumäär 654 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 215,82 eurot kuus..

See tähendab, et kui kasutaja saab sissetulekut ainult Arveteenus.ee kaudu, peab tal ravikindlustuse saamiseks laekuma kalendrikuus näiteks ühe arvena minimaalselt 960 eurot. Mitme väiksema arve korral võib summa pisut erineda. Mugav viis sotsiaalmaksu miinimumkohustuse määra täitmise arvutamiseks on kasutades meie kalkulaatorit.

Ravikindlustuse tekkimine:
Võlaõigusliku lepingu alusel töötav inimene tuleb registreerida töötamise registris. Ravikindlustus tekib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandja TSD-delt, nii et sotsiaalmaksu summa oleks vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse suurune (2023. aastal on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 215,82 eurot kuus). Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse. 

Ravikindlustuse peatumine:
Kindlustatudinimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest ei ole maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses deklareeritud.
Näide 1. Võlaõiguslik leping sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 31. jaanuaril, TSD esitatakse 10. veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11. veebruarist kuni 10. märtsini. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist. 
Näide 2. Võlaõiguslik leping sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 1. veebruaril, TSD esitatakse 10. märtsil ja ravikindlustus kehtib 11. märtsist kuni 10. aprillini. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.
Näide 3. Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1. jaanuarist. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.
Näide 4. Inimene töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt summeerituna makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630.

Mis on tulumaks ja tulumaksuvaba miinimum?

Tulumaks

Tulumaks määras 20% peetakse kinni nn brutopõhimõttel maksustatavatelt tuludelt: töölepingu alusel makstud töötasult või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest makstud tasult, üüri- või renditasult, litsentsitasult, intressitulult, hüvitistelt, toetustelt ja stipendiumidelt, pensionidelt ja muudelt tuludelt.

Tulumaksu ei peeta kinni nn netopõhimõttel maksustatavatelt tuludelt: ettevõtlustulult ja kasult vara võõrandamisest. Need tulud maksustatakse inimese ehk residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Tulumaksu kinnipidajad on kõik residendist juriidilised isikud, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning füüsilisest isikust ja mitteresidendist tööandjad. Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud nn brutopõhimõttel maksustatavatelt tuludelt kinni pidama tulumaksu, kandma selle üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama maksudeklaratsiooni vormi TSD hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kui inimene saab tulu isikult, kes ei ole tulumaksu kinnipidaja (nt korteri üürimisel eraisikult eraisikule), siis peab inimene saadud tulu ise oma residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareerima ja tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tasuma.

Tulumaksuvaba miinimum

Aastatel 2018–2022 kehtis kõikidele inimestele üldine maksuvaba tulu aastas kuni 6000 eurot ehk kuus kuni 500 eurot ning maksuvaba tulu kasutamine sõltus inimese aastatulu suurusest. 

Alates 2023. aastast on inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 7848 eurot ehk kuus 654 eurot ning inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 8448 eurot ehk kuus 704 eurot.

Oluline erinevus on see, et üldine maksuvaba tulu (aastas 7848 eurot) väheneb inimese aastatulu kasvades, kuid maksuvaba tulu vanaduspensionieas (aastas 8448 eurot) on kindel summa, mis ei sõltu inimese aastatulu suurusest. 

Uus maksuvaba tulu arvutamise kord kehtib alates 1. jaanuarist 2023 tehtud väljamaksetele. See on aluseks juba 2023. aasta kohta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.


Maksuvaba tulu arvestamine:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu aastas 7848 eurot;
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400);
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Maksuvaba tulu arvesse võtmist on võimalik aasta kestel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA „Minu sissetulekud".


Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu);
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata;
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud tavamääraga 20/80;
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.


Aastatuluna arvestatakse:

 • töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm);
 • võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest saadud tasu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress;
 • dividend;
 • maksustatav riiklik pension, sh I sambast paindlik vanaduspension ja kutsealade sooduspensionid, nt sooduspension tervist kahjustaval kutsealal töötanutele, väljateenitud aastate pension ning politseiniku, prokuröri, kohtuniku, riigikontrolli, õiguskantsleri pension, kui inimene ei ole jõudnud veel vanaduspensioniikka;
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%;
 • toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.


Aastatuluna ei arvestata:

 • maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume;
 • maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita;
 • maksuvabasid kohustusliku kogumispensioni (II samba) ja täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid;
 • kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakseid (sh kompensatsiooni), mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10% ning
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid, mis on maksustatud maksumääraga 10%.


Millised andmed edastab Arveteenus.ee maksuametile?
Maksuametil puudub juurdepääs Arveteenus.ee kasutaja andmetele. Arveteenus.ee edastab Maksuametile andmed tööjõu maksude kohta. Arveteenus ei edasta Maksuametile isikuandmeid nende töötlemiseks.
Mis maksud tasub Arveteenus.ee minu kui kergettevõtja eest?
Arveteenus.ee deklareerib ja tasub EMTA-le kõik tööjõu maksud vastavalt arvel esitatud töötasu summale.
Kas ma pean arvestama käibemaksu enda määratud hinna sisse?
Selleks et saaksite soovitud töötasu, peate võtma oma teenuse hinna määramisel arvesse ka käibemaksu, mis on arvestatud vaid vahendusteenuselt. Selles on teile abiks Arveteenus.ee palgakalkulaator.
Kui ma olen töötuna arvel?

Ajutine töötamine töötuna arveloleku ajal ehk tööamps on töötuna arveloleku ajaga kattuv töötamine. Alates 1. septembrist 2020 on töötuna registreeritud inimestel võimalik põhitöö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd ilma, et nende töötuna arvelolek töötamise tõttu lõppeks. See võimaldab töö otsijatel uue põhitöö leidmiseni olla erialaselt aktiivne. Enne seda on tulnud tööd otsival inimesel lõpetada töötuna arvelolek selleks ajaks, kui teda on kutsutud ühekordselt tasulist loengut andma, või soovis inimene avaldada artikli, saades selle eest tasu, asendada paar päeva ootamatult töölt eemal olevat endist kolleegi jms. Paljude inimeste jaoks on tundnud selleks enda töötuna arveloleku lõpetamine ja siis uuesti arvele võtmine pärast väikest tööotsa, liiga tülikas ja keeruline, paljud on kartnud, et midagi juhtub ravkindlustuse või hüvitisega ja on selles hirmus tööotsast pigem loobunud. 1. septembrist jõustunud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus teeb selliste väikeste tööotste tegemise lihtsamaks ja riskivabamaks, seda eeldusel, et inimene töötukassaga oma töö kestuse ja mahu eelnevalt läbi räägib. Ajutise töötamise võimaldamisega ei ole muudetud töötuna arvelevõtmise tingimusi ja töötuna saab ennast registreerida inimene, kes ei tööta.

Nii nagu tööle asumise puhul, peab klient töötukassale kohe teada andma, kui selgub, et tal avaneb võimalus tööd teha. Selleks ei pea ootama kohtumist oma nõustajaga, teavitada saab ka e-kirja või telefoni teel. Töötukassale peab teatama tööampsu eeldatava kestuse ja tasu. Kui tööampsu aeg ja pikkus ning eeldatav tasu vastavad tööampsu tingimustele, saab inimene tööle asuda ning tema töötuna arvelolekut ei lõpetata. Kui töötamise päevi on rohkem või tasu suurem kui lubatud, tuleb töötamise ajaks töötuna arvelolek lõpetada ja töö lõppedes end uuesti töötuna registreerida. Seda, kas töötamise aeg ja tasu suurus vastas tööampsu tingimustele, kontrollib töötukassa töötamise registri ja Maksu- ja Tolliameti maksulaekumiste andmete alusel ning kui siis tagantjärele selgub, et töötamine kestis lubatust rohkem või oli tasu lubatust suurem, lõpetab töötukassa kliendi töötuna arvel oleku tagasiulatuvalt tööle asumisest alates. Selleks, et seda ei juhtuks ja kliendil ei tekiks võimalikke probleeme muude teenuste ja toetuste tagasimaksmisega, ongi väga oluline töötukassast oma tööampsudest aegsasti teavitada ja veenduda selles, kas töötuna arveloleku jätkamine selle töötamise ajal on võimalik või mitte.

Ajutise töötamise tingimused (sätestatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduses § 42):
• alates 01.09.2020;
• leping kestvusega kuni 8 päeva;
• lubatud töötamise päevade arv kuus on 8 (ühe kuu kohta võib sõlmida näiteks ühe 8-päevase lepingu või ka kaheksa ühepäevast lepingut, seadus seda ei piira. Töötamine päevades võib mõnel juhul tähendada kaheksa tundi tööd päevas ja teisel juhul kolm tundi tööd);
• töötamise liik (tööleping, võlaõiguslik leping, avalik teenistus);
• töötamine kattub arvelolekuga;
• brutotasu ühekordne või kokku mitte rohkem, kui 233,60 ehk 40% käesoleva aasta töötasu alammäärast.
• tööampse võib töötuna arveloleku ajal teha kokku kuni 12 kalendrikuul 24 kuu jooksul (igast tööampsust vaadatakse tagasi 24 kuud, kuid mitte kaugemale kui 1.09.2020; loetakse kokku kõik kuud, kus on arvelolek + ajutine töötamine).

Kui tavaliselt tööle asumisel töötuna arvelolek lõpetatakse, siis ajutise töötamise puhul arvelolek ei lõpe ja klient võib samaaegselt saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist, saada vajadusel teenuseid/jätkata teenustel osalemist. Ajutise töötamise tasu ei arvata töötutoetuse maksmisel sissetuleku hulka. Samuti ei teki ajutise töötamise eest töötuskindlustusstaaži.

Ajutiseks töötamiseks loetakse töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel töötamist või avalikku teenistust. Kui inimene avab lühiajaliselt ettevõtluskonto või saab juhatuse liikme tasu, siis tegemist ei ole ajutise töötamisega ning inimese töötuna arvelolek lõpeb. Ka töötuna registreeritud FIE, kelle ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus lõppenud, arvelolek lõpetatakse, kui ta soovib lühiajaliselt (nt kaheksa päeva) jätkata ettevõtlusega.

Töötutoetuse määramisel ei võeta ajutise töötamise perioodi hõivena arvesse. Ajutise töötamise eest ei arvestata töötuskindlustusstaaži ning selle alusel ei teki õigust töötuskindlustushüvitisele. Töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamisel ei võeta ajutise töötamise eest saadud tasu arvesse. Kui inimene töötab samas kuus enne arvelevõtmist, siis tegemist ei ole ajutise töötamisega, sest ei kattu arvelolekuga.

Töötuna arvelolek tuleb lõpetada:
• kui inimene asub tähtajatule tööle või tööle, mille kestus on rohkem kui 8 päeva, tööle asumise kuupäevaga;
• kui inimene on ületanud lubatud töötuna arveloleku ajal ajutise töötamise päevade arvu kuus;
• kui ajutise töötamise eest makstav tasu on suurem, kui 233,60 eurot kuus (nii ühekordne, kui ka kokku liidetuna);
• kui inimene on ületanud lubatud töötuna arveloleku ajal ajutise töötamise kuude arvu.

Klient saab teavitada ajutisest töötamisest:
• e-töötukassa kaudu;
• telefoni, e-posti teel või kohapeal.

Õigused ja kohustused

Millised lepingud sõlmida tellijaga?
Arveteenus.ee soovitab kokkulepe tellijaga võimalusel vormistada kirjalikult töövõtuleping (meie veebilehel on selleks Kergettevõtja teenuslepingu blankett) või fikseerida tingimused kasvõi e-maili teel. Töövõtulepingu vormistamine meie keskkonnas on Arveteenus.ee kasutajale tasuta. Lepingu vormi leiate sisse logituna oma juhtpaneelist „Kergettevõtja teenuslepingud“.
Millised kohustused tekivad arve esitaja ja tellija vahel?
Kergettevõtja ja tellija vahel sõlmitakse suuline või kirjalik leping millega lepitakse kokku ka kohustused. Arveteenus.ee on töötasu vahendaja rollis ja ei ole selle lepingulise suhte pooleks.
Kes vastutab töö kvaliteedi eest?

Töö kvaliteedi eest vastutab täielikult töö tegija ehk kergettevõtja ise, kuna nii tehtav töö kui selle eest tasumine lepitakse kokku otse tellija ja töö tegija vahel. Arveteenus.ee ei võta vastutust töö kvaliteedi eest.

Märkus! Kergettevõtja ei tohi teha tööd milleks ta ei ole koolitatud või puudub töö tegemise sertifikaat või vastav väljaõpe. Vajalike oskuste olemasolus peab veenduma tellija.
Arveteenus.ee soovitab alati kirjalikult vormistada leping Tellija ja Kergettevõtja vahel. Lepingu saate vormistada sisse logituna, mustal ribal juhtpaneelil „Kergettevõtja teenuslepingud“.

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt

Pole leidnud endale sobivat tööampsu?

Vaata meie partneri Töötukassa poolt pakutavaid tööampse