Ära jäta maksusoodustusi kasutamata!

Teatud osa tulust on lubatud inimese kogutulust maha arvata – seda osa nimetatakse maksusoodustuseks. Siin kirjatükis saad teada, millised maksusoodustused Eestis kehtivad.

Maksusoodustus tähendab, et vastavalt tekkinud tulult ei ole tarvis tasuda eraisiku tulumaksu määras 20%. Peamiselt kasutatavad maksusoodustused on maksuvaba tulu arvestamine, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused ja annetused ning täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemaksed.

Maksuvaba tulu on kõigile rakenduv maksuvaba tulu määr, mida on võimalik kogutuludest maha arvata. Maksimaalne maksuvaba tulu on 500 eurot kuus või 6000 eurot aastas ning väheneb vastavalt aastatulu tõusule.

Lisaks on eraisikul õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid. Eraldi tasub tähele panna maksuvabastust kinnisvara müügil.

Kinnisvara müügi puhul kehtib peamine maksuvabastus juhul, kui müüakse oma elukohta. Maksuvabastust saab kasutada kord kahe aasta jooksul ning ainult juhul, kui kinnisvara (näiteks korterit) kasutatakse elukohana kuni selle müügini. Kuna korteri müük võib venida pikale, siis lähtub Maksu- ja Tolliamet sellest, et korterit kasutati elukohana vähemalt müügiprotsessi alguseni. Sageli aga üüritakse korter välja kuni ostja leidmiseni, kuid nii kaotatakse koheselt võimalus maksuvabastust kasutada ja sellisel juhul tuleb korteri müügist teenitud tulult tasuda tulumaks.

Maksusoodustust on võimalik kasutada ka koolituskuludelt. Kalendriaasta jooksul tehtud koolituskulud saab kogutulust maha arvata, kui õppimise eest on makstud riigi või kohaliku omavalitsuse haridusasutuses, avalik-õiguslikus ülikoolis või Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud erakoolis. Tasub teada, et tulust ei saa maha arvata näiteks AM-, A-, B-kategooriate ja A1-, A2-, B1-alamkategooriate mootorsõidukijuhi õppe kulu. Samuti ei saa koolituskulusid maha arvata rohkem, kui on isikul maksustatavaid tulusid.

Maksusoodustust saab veel kingitustelt ja annetustelt, kui need on dokumentaalselt tõendatud. Maksusoodustusega kingitused ja annetused saavad olla tehtud üksnes Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutele. Kui kingituse ja annetuse saanud isikud on vastava informatsiooni Maksu- ja Tolliametile edastanud, kantakse tehtud kingituse ja annetuse andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Lisaks eelnevale võimaldatakse maksusoodustust ka täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemaksetele. III pensionisamba sissemakseid võib inimene maha arvata kuni 15% ulatuses Eestis maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Maksusoodustustele rakendub aga teatud kord. Inimese maksustatavast tulust arvatakse esmalt maha üldine maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale ning tulumaksuseaduse §-s 28² alusel kuni 1200 euro ulatuses kulusid (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused ja annetused) ning seejärel arvatakse maha III pensionisamba sissemaksed. Kuna III samba sissemaksete maksuvabastus saadakse läbi tulumaksu tagastamise, tuleks sissemaksete tegemisel arvestada, kas peale kõiki mahaarvamisi jääb alles tasutud tulumaksu, mida tagasi saada. Kui tasutud tulumaks tagastatakse juba muude mahaarvamistega, jäävad III samba sissemaksed maksustatuks.

Juhul, kui endal ei kulu kogu maksusoodustus aasta peale ära, siis on hea teada, et maksusoodustust on võimalik kanda üle ka abikaasa tuludeklaratsioonile. Üldist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saanud maksustamisperioodil tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Maksimaalne ülekantav summa saab olla 2160 eurot.

Lisainfo maksusoodustuste kohta on leitav Maksu ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee.

Maksusoodustustega seonduv teema on eraisikule kuuluva vara müümisel tasumisele kuuluv tulumaks. Kuigi üldreegel on, et vara võõrandamisel maksustatakse tulumaksuga (20%) kasumi osa, kehtib teatud juhtudel müügi puhul tulumaksu vabastus. Nii ei pea näiteks maksma tulumaksu oma kasutuses olnud vallasvara müügist saadud tulult. Kasumiga edasi müüdud fotoaparaadi või enda isikliku sõiduauto müügitulu pealt ei pea tulumaksu maksma. Tulumaksu vabastus kehib seni, kuni tegevus oma mastaabilt jääb usutavalt tavapärase käitumise raamidesse. Kui asjade või autode müümine võtab ettevõtluse mõõtmed, siis tuleb kasumilt tasuda riigile tulumaksu.

Foto: Cottonbro

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt