Kiirelt ja lihtsalt Eesti töötasu maksudest

Töötasu, ka palgatulu, on töölepingu või võlaõigusliku lepingu (töövõtulepingu, käsunduslepingu) alusel osutatud teenuse eest makstav tasu. Palgatulult deklareerib (vormil TSD) ja kõik tööjõumaksud maksab tööandja. Bruto töötasult kuulub maksmisele tulumaks, sotsiaalmaks, vajadusel kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse(d), misjärel isikule makstakse välja neto töötasu.

Sotsiaalmaksuga rahastatakse pensionikindlustust ja riiklikku ravikindlustust. Sotsiaalmaksumäär on 33% ning täistööajaga töötaja kohta on tööandjal sotsiaalmaksu minimaalselt vaja tasuda 192,72 eurot kuus. Vabakutselistel, kes reeglina tegutsevad võlaõigusliku lepinguga, on vajalik ravikindlustuse tekkeks töötada mahus, mille töötasu summalt deklareeritakse samasugune sotsiaalmaksu piirmäär ehk 192,72 eurot kuus.

Füüsilise isiku tulu maksustatakse tulumaksuga, mille kinnipidamise määr on 20%. Tulumaksu ei tule maksta kogu brutopalgalt. Nimelt on Eesti elanikele kehtestatud maksuvaba tulu, mis on osa töötasust, millelt tulumaksu maksma ei pea. Maksuvaba tulu sõltub aastas teenitavast tulust: aastatulu summas kuni 14 400 eurot korral on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui inimese aastatulu ületab 25 200 eurot, siis tuleb tulumaksu tasuda kogu tulult. Oluline on märkida, et maksuvaba tulu rakendamiseks peab väljamakse saaja edastama väljamakse tegijale sellekohase kirjaliku avalduse.

Töötuskindlustusmaksega rahastatakse töötuskindlustust ja koondamise korral makstakse vastavast rahast töötuskindlustushüvitist. Vastav makse jaguneb töövõtja ja tööandja vahel: brutopalgast  peetakse kinni töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% ning tööandja maksab lisaks tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%. Eelnimetatud määrad kehtivad kuni 2025. aastani. Oluline on tähele panna, et töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmisel või vanaduspensioni määramisel.

Kohustuslik kogumispension on hüvitis, mida makstakse vanaduse korral tagamaks pensionile läinud inimestele igakuine sissetulek. Kohustusliku kogumispensioni ehk II samba makse määr on 2%.

6. novembril 2020 jõustus kohustusliku kogumispensioni reform ehk isikutel on võimalik loobuda oma II sambast. Tasub teada, et kogumispensioni raha välja võtmisel enne vanaduspensioniikka jõudmist, maksustatakse see väljamakse tulumaksuga.

Töötasult määratud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse arvestatakse brutotasult ning töölepinguga töötamisel on need täiendavad kulutused tööandjale. Füüsilise isiku tulumaks, töötaja töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse peetakse kinni töötaja brutotasult ning vastavate maksete võrra väheneb töötaja töötasu ehk töötaja saab kätte netotasu.

Kergettevõtluse eeliseks on kiire ja lihtne asjaajamine, kuid kergettevõtja peab arvestama ühe erinevusega töötasu maksude juures. Nimelt tuleb Arveteenuse kaudu töö eest arveldades tähele panna, et kõik tööjõumaksud (ka sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse, mida töölepingu alusel töötades kannaks tööandja) arvestatakse maha koostatud arve summast. Soovitame seda töö hinna kokku leppimisel arvesse võtta ja ning koostada arve tööjõumaksude võrra suuremas summas.

Erinevate maksude ja maksumääradega on võimalik täiendavalt tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee. Samuti on võimalik oma töötasu maksude jaotumist vaadata kasutades Arveteenus.ee palgakalkulaatorit. Vastavalt töö tegija kuuluvusele kohustusliku kogumispensioni süsteemi ning soovist (või mitte soovist) kasutada maksuvaba tulu, arvestab, deklareerib ning tasub Arveteenus.ee kõik vajalikud kinnipeetavad maksud ning töövõtjale laekub netotasu.


Foto: Karolina Grabowska 

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt