Kuidas orienteeruda OÜ, FIE ja Arveteenus.ee vahel?

Arveteenus.ee pakub võimalust tegeleda kergettevõtlusega – ettevõtluse vormiga, mille jaoks pole vajalik ettevõtte loomine või füüsilisest isikust ettevõtjaks ehk FIEks registreerimine. Millal on arukas rakendada kergettevõtlust ning millal on mõislikum registreerida end juriidiliseks isikuks?

Esmalt on vajalik teada, et kõik juriidilised isikud on raamatupidamiskohuslased tulenevalt raamatupidamise seadusest (RPS). See tähendab, et nii osaühing (OÜ) kui FIE peavad pidama arvet ning dokumenteerima majandustehinguid, esitama majandusaasta aruandeid ning käibe 40 000 piiri ületades arvestama ka käibemaksukohuslaseks registreerimisel tekkinud lisakohustustega. Kõik eelnev tähendab enese kurssi viimist raamatupidamisega ning vastava seadusandlusega ning vajadusel vastavaid toiminguid tegeva raamatupidaja palkamist. Kergettevõtjana ei ole tarvis tegeleda dokumentide kajastamise ja säilitamisega või erinevate deklaratsioonide täitmisega – vastavad toimingud teeb Arveteenus.ee.

Eesti on tuntuks saanud digilahenduste poolest, mis võimaldavad osaühingu asutada arvuti tagant lahkumata loetud minutitega. Siinjuures tuleb aga silmas pidada, et nii FIE-na registreerimisel kui OÜ asutamisega luuakse uus iseseiseva õigusvõimega ja mitmeid seadustest tulenevaid kohustusi kandev juriidiline isik. Osaühingu asutaja saab vastutavaks iseenda loodud firma hea käekäigu eest. See tähendab, et osaühingu omanik peab iga tehingu juures seadma esiplaanile ettevõtte ärihuvid. Teise ohukohana toomegi välja huvide konflikti situatsioonid, kus hoolimata sellest, et inimene on osaühingu ise ellu kutsunud, peab ta tehingutes silmas pidama ennekõike ettevõtte huve ja väljendama ettevõtte tahet justkui ei oleks temal puutumust ettevõtte asutamisega. Näiteks tuleb omanikul hoiduda tehingutest iseendaga, kui tehingu tingimused väljuvad tavalisest majandustegevusest ja arvestada võimalusega. Arvestada tuleb võimalusega, et uue omaniku või maksuameti revisjoni või auditi tulemusel avastatud põhjendamatud ja kahjulikud otsused võivad kaasa tuua tsiviil- ning halvemal juhul ka kriminaalvastutuse.

Kolmandaks on oluline mõista, kuidas töö tegija saab teenitud raha kasutama asuda. OÜ ja FIE on juriidilised kehad ehk need on asutaja või registreeritud füüsilisest isikust eraldiseisvad kehad. See tähendab, et kui isik teeb enda ettevõtte heaks tööd, siis teenitud tulu ei ole mitte isiku, vaid vastava ettevõtte oma. Ettevõtte või FIE raha kasutamisel on vajalik vahe tegemine ettevõtlusega seotud kuludel ning ettevõtlusega mitteseotud kuludel – sellest sõltub maksukohustuse võimalik teke.

Selleks, et saaks teenitud rahaga osta endale isiklikuks kasutamiseks mõeldud tooteid/teenuseid, on vajalik ettevõttest raha välja võtta. Seda saab teha kas palka või dividende maksta. Palga tasumiseks on vajalik enesega töölepingu sõlmimine, enda registreerimine töötajaks, töötasu arvestamine ning maksude deklareerimine ja tasumine. Dividendide osas eeldatakse, et tegu on passiivse tulu vormiga ehk nende välja maksmine peaks jääma sagedusega kord aastas kuni kord kvartalis. Dividendide tasumiseks on vajalik, et ettevõttel oleks tehtud osakapitali sissemakse väärtuses 2500 eurot. Lisaks on dividendide maksmisel vajalik ettevõtte tulumaksu rakendamine.

Kergettevõtjana ei ole tarvidust eelneva üle pead murda ning kontole laekub raha, mis on nö koheselt kasutamisvalmis. Töö tegija registreerimine töötajaks (väljamakse päevaks) ning töötasu maksude deklareerimine ja tasumine on töö tegija eest ära tehtud. Lisaks ei ole vajadust mõelda antud tehingute peale kuus kuud või aasta hiljem, mil oleks aeg majandusaasta aruannet esitada.

Riigiportaalis www.eesti.ee ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee on rohkelt infot ettevõtlusvormide asutamise, maksukohustuste ning haldamise osas. Põhilised erinevused OÜ ja FIE vahel on välja toodud Joonisel 1. Kergettevõtjana puuduvad kõik välja toodud nõuded – kergettevõtlus võimaldab eraisikuna pakkuda oma teenuseid ning selle eest saada juba kasutamiseks valmis olevat tulu.

Joonis 1. Ettevõtlusvormide võrdlustabel. Allikas: www.eesti.ee ja www.arveteenus.ee

Me leiame, et ainuüksi palgatöö tegemine pole juba mõnda aega ning jääb järjest vähem inimestele ainsaks sissetulekuks. Usume, et pidev ettevõtluse kasv rikastab toodete ja teenuste valikut meie ümber. Arveteenus.ee julgustab kõigil lähemalt tutvuma erinevate ettevõtlusvormidega ning leidma endale sobiva variandi.


Foto: Andrea Piacquadio

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Minu jaoks on Arveteenus hetkel ideaalne lahendus, kuna ettevõtet ei ole mul mõtet teha praeguste väikeste käivete tõttu. Arveteenus.ee säästab tohutult minu aega, kuna ei pea ise midagi deklareerima, kuid samas süda on rahul, sest Arveteenuse meeskond teeb seda ise minu eest. Lisaks laekub töötasu alati kiirelt ja mugavalt. Olen sellega väga rahul," Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja
Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja Rectangles Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja isabel@ialstudio.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Tööandjale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale töötasu maksmiseks. Kui töövõtja esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt