Kuidas tekib ravikindlustus?

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, mis tagab arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Ravikindlustuse raha tuleb töölkäivate inimeste palgalt makstud sotsiaalmaksust. Kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas nad tasuvad ravikindlustusmaksu ise või mitte.

Kehtiva seaduse järgi maksab tööandja töötaja eest sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksu määr on 33% ja sellest 13% läheb ravikindlustuseks. Töölepingu alusel täistööajaga töötaja kohta on tööandjal sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 192,72 eurot kuus (2021 ja 2022.a).

Kui inimesel on juba kehtiv ravikindlustus, siis uue töölepingu sõlmimisel registreeritakse töötaja Töötamise registris (TÖRis) ning vastavate andmete jõudmisel haigekassasse jätkub töötaja ravikindlustus koheselt. Kui inimesel ravikindlustus puudus, siis tekib ravikindlustus 14 päeva pärast uue töölepingu sõlmimist . Kõik töölepingu alusel töötajad on ravikindlustatud töötamise ajal ning kuni 2 kuud pärast töölepingu lõppemist.

Võlaõigusliku lepinguga (töövõtulepingu või käsunduslepinguga) töö tegijatel on vajalik ravikindlustuse tekkeks töötada kuus töötasu ulatuses vähemalt 584 eurot, mille eest kuulub tööandjal deklareerimiseks sotsiaalmaks vähemalt miinimumkohustuse ulatuses (192,72 eurot). Arveteenus.ee keskkonnas tööde tegemise korral on ravikindlustuse tekkeks vajalik esitada arveid kuu jooksul kogusummas 857 eurot. Sel juhul tekib ravikindlustus TSD esitamise tähtpäevast (kuu 10. kuupäev) järgmisel päeval. Ravikindlustus kehtib töötamise ajal, kui iga kuu deklareeritakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuse ulatuses. Ravikindlustus lõpeb 1 kuu pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist.

Ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Eesti Haigekassa. Ravikindlustusse tehtud sissemaksete eest tagab haigekassa inimese haigestumisel raviteenuste eest maksmise, kompenseerib vajadusel retseptiravimid ette nähtud ulatuses, maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha jne. Need põhimõtted on ühiskondliku kokkuleppena kirjas näiteks sotsiaalmaksu seaduses, ravikindlustuse seaduses ja haigekassa seaduses.

Vaata ravikindlustusest täpsemalt Eesti Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee. Isikliku ravikindlustuse olemasolu saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või Patsiendiportaalist digilugu.ee.

Foto: freesocks.org

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Minu jaoks on Arveteenus hetkel ideaalne lahendus, kuna ettevõtet ei ole mul mõtet teha praeguste väikeste käivete tõttu. Arveteenus.ee säästab tohutult minu aega, kuna ei pea ise midagi deklareerima, kuid samas süda on rahul, sest Arveteenuse meeskond teeb seda ise minu eest. Lisaks laekub töötasu alati kiirelt ja mugavalt. Olen sellega väga rahul," Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja
Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja Rectangles Isabel Agnes Lukk, IAL Studio asutaja isabel@ialstudio.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Tööandjale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale töötasu maksmiseks. Kui töövõtja esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt