Mida arvestada töövõtulepingu sõlmimisel?

Allpool selgitame, mille poolest erinevad tavakeeles nii sarnaselt kõlavad tööleping ja töövõtuleping. Vabakutselisena töid tehes on valdav osa kokkuleppeid töövõtu tunnustega ja seepärast on hea teada, mida tööd kokku leppides silmas pidada ja kuidas erimeelsuse korral käituda.

Töölepingu ja töövõtulepingu suurimateks erinevusteks on nii töövõtulepingu korral konkreetse töötaja-tööandja alluvussuhte puudumine (fikseeritud töökoht, aeg, vahendid) kui ka töölepinguseadusest tulenevate õiguste puudumine miinimumtasule, tasulisele puhkusele ja ravikindlustusele. Teisalt annab töövõtuleping töövõtjale vabaduse määrata endale sobiv töö tegemise viis ja aeg – oluline on kokkulepitud tulemuse saavutamine vastavalt varem määratud tähtajale. Sõltumata lepingu tüübist, on siiski vajalik töötamine registreerida Töötajate registris.

Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, tellija kohustub maksma selle eest tasu. Eelnevast tulenevalt on oluline, et töövõtuleping sõlmitakse töövõtja ja tellija jaoks selgesõnaliselt ning korrektselt. Kirjalik leping annab mõlemale osapoolele kindluse, et töö tulemuste ja vastava töö eest makstava tasu osas on leitud ühine arusaam. Samuti ei ole kirjaliku lepingu sõlmimise järgselt vajalik määratud tingimusi meeles pidada – alati saab lepingu alusel need meelde tuletada. Eriti on see oluline pikemaajaliste projektide puhul, kus töö tegemine võib aega võtta nädalaid või isegi kuid.

Töövõtulepingu sõlmimisel on vajalik leppida kokku eelkõige järgmised punktid: tehtav töö, töö tähtaeg ja määratud tasu. Tehtava töö kirjeldamisel on oluline eelkõige soovitud tulemuse määratlemine – nt 10 tordi valmistamine või auto x remont selle korralise tehnilise kontrolli läbimiseni. Mida täpsem on tehtava töö kirjeldus, seda arusaadavam on töövõtjal tellijale sobiva töö teostamine, tellijal on aga kindlus, et töö vastab tema soovidele.

Lepingutingimustele mittevastava töö korral võib tellija anda võimaluse töö parandamiseks või uue töö tegemiseks. Lisaks on vajalik määrata töö tähtaeg. Töövõtulepingud on enamasti tähtajalised, kus töö tähtajaks on kokku lepitud konkreetne kuupäev (vajadusel ka kellaaeg). Töö tähtaeg peaks olema kokku lepitud realistlikult nii, et töövõtjale jääks piisavalt aega töö tegemiseks.

Määratud tasu töö eest kuulub tasumisele pärast töö üleandmist. Vastavast tasust kuuluvad kinni pidamisele sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks (võimalik kasutada maksuvaba tulu töövõtja kogutuludest kuni 500 eurot kuus), kohustusliku kogumispensioni makse (töövõtja pensioni II sambaga liitumise korral) ning töötuskindlustusmakse(d). Osapooltele sobivat töötasu on võimalik arvutada kasutades Arveteenus.ee palgakalkulaatorit arveteenus.ee 

Oluline on märkida, et ravikindlustus tekib töövõtulepingu alusel töö tegijale juhul, kui töötasult on registreeritud kuu kohta sotsiaalmaksu miinimummäär. Töötasu maksude ja nende määradega on võimalik tutvuda Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehel emta.ee 

Arveteenus.ee lehel oma konto all on võimalik näha ja kasutada juba ettevalmistatud töövõtulepingut, mida on võimalik muuta ja täiendada vastavalt igale uuele töötamisele. Samuti toimub meie poolt töövõtja registreerimine Töötajate registrisse töötasu väljamakse kuupäevaga ning töötasult seadusejärgsete maksude tasumine. Tellija jaoks tähendab see ühe arve tasumist ning töövõtja jaoks muretut töötamist ning töötasu laekumist, teades, et seadusest tulenevad kohustused on juba täidetud.

Foto: Andrea Piacquadio

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt