Millise lepingu alusel töötada?

Töötamiseks ning selle eest tasu saamiseks on enimlevinud lepingulised vormid tööleping tulenevalt töölepingu seadusest ning töövõtuleping, mille aluseks on võlaõigusseadus. Sõltumata töötamise lepingulisest vormist on vajalik töötamine registreerida Töötamise registris (TÖRis).


Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. 2022. aastal kehtiv tunnipalga alammäär on 3,86 eurot ning kuupalga alammäär

654 eurot.


Töövõtuleping ehk võlaõigusseaduse tähenduses võlaõiguslik leping (VÕL) kohustub töövõtjat tegema kokkulepitud tööd, tellijat aga maksma selle eest tasu. Töövõtulepingus kirjeldatakse tehtav töö, määratakse tasu ja töö tähtaeg. Töövõtja saab kokku lepitud tähtajani teha tööd vabalt valitud ajal ja viisil. Tasub tähele panna, et töövõtulepinguga töötaval inimesel ei ole õigust töölepingu seaduses sätestatud puhkustele (näiteks põhipuhkus, õppepuhkus jm).


Õigus ravikindlustusele on kõigil töölepinguga töötavatel isikutel ning neil töövõtulepingu alusel töötavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut ehk tööandjat maksavad töötasult sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, mis 2022. aastal on 192,72 eurot kuus.


Alates 1. septembrist 2020 on töötuna registreeritud inimestel võimalik põhitöö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd ilma, et töötuna arvelolek töötamise tõttu lõpeks. Ajutine töötamine töötuna arveloleku ajal ehk tööamps on töötuna arveloleku ajaga kattuv töötamine, mis võimaldab töö otsijatel uue põhitöö leidmiseni olla erialaselt aktiivne. Töötamise aluseks võib olla nii tööleping

kui ka võlaõiguslik leping. Lubatud on töötada kuni kaheksa päeva kuus. Ühe kuu kohta võib sõlmida näiteks ühe kaheksapäevase lepingu või ka kaheksa ühepäevast lepingut – seadus seda ei piira.


Kasutades Arveteenus.ee keskkonda ajutise töö tegemiseks soovitame töövõtjal ja töö tellijal sõlmida kirjaliku kokkulepe töö detailide osas. Töövõtulepingu sõlmimine võimaldab mõlemal poolel teineteist selgelt mõista ning kumbki osapool ei pea vastavaid detaile pidevalt meeles pidama. Arveteenuse lehel on võimalik kasutada töövõtulepingu juba ettevalmistatud malli. Kui töö on tehtud ja arve saadetud, siis registreerib Arveteenus.ee töötaja väljamakse tegemise päevaks Töötamise registris töövõtulepingu alusel töötajaks ning töötasult arvestatakse ning tasutakse rakenduvad maksud. Enda lepingulisi suhteid tööandjatega saab vaadata Maksu- ja Tolliameti

e-keskkonnas.


Foto: Sora Shimazaki 

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt