Mis on tööampsud ja mida mõeldakse lühiajalise töötamise all?

Väljend tööamps võeti algselt kasutusele Töötukassa poolt ja see tähistas töötuna arveloleku ajal ajutist töötamist kuni põhitöö leidmiseni. Tänaseks on tööampsu mõiste levinud laiemalt kõnekeelde ja selle all mõistetakse igasugust lühiajalist töötamist sõltumata töötuna arvel olemisest. Laialt on levinud tööampsudena tööde tegemine justnimelt vabakutselisena või kergettevõtjana raha teenimisel.

Ametliku keelekasutuse juurde tagasi tulles - alates 1. septembrist 2020 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille kohaselt võib töötuna arveloleku ajal isik ajutiselt töötada kuni 8 päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. Ajutist tööd võib teha üksikute päevadena või korraga kuni 8 päeva. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40% käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast. 2022. aasta töötasu alammäär (654 eurot) arvesse võttes saab makstav tasu olla seega kuni 261,60 eurot.

Kui tavaliselt tööle asumisel töötuna arvelolek lõpetatakse, siis ajutise töötamise puhul arvelolek ei lõpe ja isik võib samal ajal saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist. Ajutise töötamise tasu ei arvata töötutoetuse maksmisel sissetuleku hulka. Samuti ei teki ajutise töötamise eest töötuskindlustusstaaži. Tasub aga rõhutada, et kui inimene avab lühiajaliselt ettevõtluskonto või saab juhatuse liikme tasu, siis tegemist ei ole ajutise töötamisega ning inimese töötuna arvelolek lõpeb. Ka töötuna registreeritud FIE, kelle ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus lõppenud, arvelolek lõpetatakse, kui ta soovib kas või lühiajaliselt jätkata ettevõtlusega. Töötuna arveloleku ja tööampsude osas leiab lisainformatsiooni Eesti Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Tööampsude tegemise puhul sõlmitakse töötajaga töötamise leping tavapärasel viisil rakendades vastavalt töö iseloomusel töölepingut või võlaõiguslikku lepingut (töövõtuleping ja käsundusleping). Samuti on vajalik töö tegija vormistamine Töötamise registris, tööjõumaksude (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kinnipeetud tulumaks ja kohustusliku kogumispensioni makse) maksudeklaratsioonil deklareerimine ja tasumine. Arveteenus.ee platvormi kaudu töötamisel peab töö tegija arvestama oma töötuna (mitte) registreeritust – töövõtja registreeritakse töötamise registris üheks päevaks tasu saamise kuupäeva seisuga.

Tööampsuks ei loeta tööd, mille tingimused – kestvus või tasu suurus - ületavad eelnevalt välja toodud piire. Kui inimene ei ole töötuna arvel, võib ta teha lühiajalisi töid sõltumata Töötukassa ülalnimetatud tingimustest, sest tegemist on hea lisatulu teenimise viisiga näiteks põhitöö kõrvalt. Arvukate pakkumistega võimalike lühiajaliste tööde kohta saab tutvuda Arveteenus.ee kodulehel värskete Töökuulutused sektsioonis arveteenus.ee

Foto: Andrea Piacquadio

Värsked uudised Sinu postkastis!

Hoiame Sind Arveteenus.ee oluliste uudistega alati kursis.

Teised meist

Minu lemmik osa teie teenusest on kalkulaator, see on mugav ja ka õpetlik tööriist selle osas, kuhu lähevad maksud. Algaja ei pruugi üldse täpselt aru saada, kuhu ja miks osa tema teenitud rahast läheb. Töötasu saabub ka kiirelt, mis on väga meeldiv.
Helen Rectangles Helen  
Kasutasin Arveteenuse lehte eksperdi konsultatsiooni arveldamiseks ja kõik sujus ladusalt. Arve tuli meili peale, maksin selle ära ja firma ei pidanud rohkem töö tegijaga seoses ühtegi dokumenti tegema. Lisaväärtust pakkuv teenus.
Hannes Rectangles Hannes Hannobalt OÜ (torutööd)
Väga huvitav teenus mille kasutamine alguses tundus ebaloomulik, et eraisikuna saan oma teenuse eest arve teha ettevõttele. Telliti puhastusteenuseid mida tegin peale oma põhitööd. Töö Tellija ise soovitas meil kasutada arveteenust, et tema saaks kuludokumendi firmale ning suunas kasutama arveteenust. Arve koostamine oli lihtne aga kalkulaatorisse õige hinna sisestamine vajas natuke aega. Raha kanti minu kontole järgmisel päeval. Kindlasti kasutan teenust veel.
Andres Kuusk Rectangles Andres Kuusk andres.kuuk@gmail.com
Arveteenust kasutasin, et proovida teenuse kiirust ja kvaliteeti. Teostasin eraisikuna sadulsepa töid ettevõttele, kes soovis kuluarvet. Raha liikus väga kiiresti, kuna tellija kellele teenust osutasin tasus samal päeval arve Arveteenus.ee kontole. Teenuse teeb läbipaistvaks selge ülevaade, kuhu ja kellele mis tasud makstakse. Ideaalne teenus lisatööde tegemiseks või põhitöö tegemiseks, kus arveldamine selge. Meie töötajad soovivad tihti teha ületunde ja teenida palga lisa. Smartservice OÜ siseselt kaalume kasutada tükitööde eest arveldamist ja ületundide maksmisel antud lahendust.
Martin Kaadu Rectangles Martin Kaadu martin@smartservice.ee
Olen põhi kohaga tööl Technopolis Ülemiste. Oskan erinevaid puusepa, aia ja tänavakivi paigalduse töid mida olen oma aias alati ise teinud. Eelmine nädal palus abi naabrimees, aitasin naabrimehel paigaldada tänavakivid maja ette kuhu on ka tema ettevõte registreeritud töökohana. Seega tahtis mulle tasu maksta ülekandega ettevõtte arvelt ning otsustasime kasutada arveteenuse lahendust. Mina väga rahul, sain aitamise eest raha ja naabrimehel kivid pandud ja temal olemas kuluarve tehtud tööde eest ettevõttele nii et kõik maksud makstud. Arve esitamisel pidi natuke jälgima summasid mida arvele sisestada, et minu teenitud tasu oleks täpne. Vormistamine võttis aega 5 minutit. Super lahendus!
Raivo Terve Rectangles Raivo Terve raivoterve@hotmail.com

Esita arve

Meie kaudu saad esitada tellijale päris arve. Aus töö väärib ausat tasu - pole tähtis, kas oled vabakutseline, kergettevõtja või tööampsaja.

Esita arve

Töö tellijale

Arveteenus.ee pakub lihtsat lahendust tööampsu tegijale tasu maksmiseks. Kui töö tegija esitab Arveteenus.ee kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Loe lähemalt